Thứ Hai, 16/09/2019 07:15:19 Hotline: 0901 514 799

Làm thế nào để viết bản mô tả công việc hiệu quả?

27/02/2019 12:28

Mẹo viết bản mô tả công việc hiệu quả

Keyword đầu tiên có dấu
Làm thế nào để viết bản mô tả công việc hiệu quả?

Mô tả công việc là bản tóm tắt trách nhiệm, yêu cầu công việc mà ứng viên cần phải thực hiện. Vậy làm sao để viết được một bản mô tả công việc hiệu quả, rõ ràng và chính xác để thu hút được ứng viên tham gia ứng tuyển?

Bản mô tả công việc là gì?

Bản mô tả công việc được hiểu là một bản tóm tắt các công việc cần làm, trách nhiệm và các kỹ năng cần thiết cho các vị trí tuyển dụng. Trong mô tả công việc, nhà tuyển dụng cần cung cấp các nội dung liên quan đến sứ mệnh, văn hóa, phúc lợi cho ứng viên biết. Mô tả công việc là điều kiện cần để giúp cho ứng viên xem xét có đủ điều kiện ứng tuyển vào vị trí mà công ty đang tuyển dụng hay không?

Chức danh công việc

Để bản mô tả công việc đạt được hiệu quả trong việc thu hút ứng viên, nhà tuyển dụng cần xác định rõ chức danh của công việc mà công ty đang cần tuyển.

Khi có chức danh công việc sẽ xác định được vai trò của vị trí tuyển dụng: “Vị trí này tồn tại để làm gì cho công ty?”. Đây chính là mục tiêu công việc mà vị trí này đảm nhận. Ví dụ như, vị trí kỹ sư xây dựng có chức năng đảm bảo chất lượng kết cấu các dự án công trình, mục tiêu có thể là “Giám sát công trình, thiết lập kế hoạch thực hiện mục tiêu do cấp trên đề ra”.

Tóm tắt công việc

Đây được xem là yếu tố quan trọng của mô tả công việc. Trong phần này, nhà tuyển dụng sẽ phác thảo cụ thể những gì mà ứng viên cần làm khi đảm nhiệm vị trí mà công ty đang tuyển dụng. Bạn cần phải giúp người đang tìm kiếm việc làm xác định các ưu tiên về công việc và hiểu những gì họ phải thực hiện để đáp ứng mục đích đã nêu.

Hơn nữa, tóm tắt công việc sẽ giúp cho nhà tuyển dụng có thể dễ dàng xác định được những ứng viên phù hợp với vị trí công việc mà không phải mất quá nhiều thời gian tìm kiếm. Từ đó giúp cho ứng viên có thể dễ dàng hình dung được công việc mà mình sẽ phải làm.

Quyền hạn và trách nhiệm

Khi viết mô tả công việc, bạn nên chú ý đến quyền hạn và trách nhiệm phải tương ứng với chức năng và nhiệm vụ của vị trí. Mỗi cá nhân được chủ động thực hiện các nhiệm vụ của mình với các quyền hạn đã cho, đồng thời phải chịu trách nhiệm cho kết quả công việc của các nhiệm vụ. Các quyền hạn chủ yếu thường bao gồm quyền hạn về sử dụng nguồn lực (tài chính, nhân sự, vật chất khác,....) hay đại diện ký kết văn bản, quyết định. Trong khi đó, các trách nhiệm chủ yếu liên quan tới tài sản, tài chính, pháp lý, con người trong quá trình thực thi.

Keyword đầu tiên có dấu
Nhà tuyển dụng cần cung cấp đầy đủ quyền hạn và chức năng về vị trí tuyển dụng của công ty.

Trình độ và kỹ năng

Các yêu cầu về trình độ và kỹ năng bao gồm học vấn, chuyên môn, kiến thức, kinh nghiệm, thái độ. Bạn nên xác định rõ các kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc, cũng như trình độ và số năm kinh nghiệm yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng. Qua đó, bạn cũng sẽ dễ dàng tìm được ứng viên phù hợp có năng lực và chuyên môn tốt cho công ty.

Một bản mô tả công việc không rõ ràng, rắc rối hoặc không chính xác có thể khiến bạn khó gắn kết giữa công việc với ứng viên bởi vì họ không thể biết chắc chắn công việc đòi hỏi những gì.

CTV