Làm việc tại Khu kinh tế được giảm 50% thuế TNCN

10/09/2014 15:20

Đó là hướng dẫn mới nhất của Bộ Tài chính, theo Thông tư số 128/TT vừa ký ban hành, có hiệu lực từ 20/10/2014. 

TIN LIÊN QUAN

Làm việc tại Khu kinh tế được giảm 50% thuế TNCN 1

Đối tượng được hưởng ưu đãi gồm: Cá nhân ký hợp đồng lao động với ban quản lý, cơ quan quản lý Nhà nước, hoặc với tổ chức, cá nhân có cơ sở kinh doanh tại Khu kinh tế (KKT) và thực tế làm việc tại đây; (hoặc ở đơn vị ngoài nhưng được cử đến làm việc tại KKT); Cá nhân, nhóm cá nhân có địa điểm sản xuất, kinh doanh cố định tại KKT.

Thu nhập chịu thuế, theo hướng dẫn là từ tiền lương, tiền công hoặc từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại KKT.

Bảo Nguyên