Lần đầu tiên công khai lương "khủng" của nhiều sếp lớn

24/09/2014 14:15

Mức thu nhập cao nhất đạt 74,73 triệu đồng/tháng thuộc về Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex) Đỗ Ngọc Khải.

Theo số liệu Bộ Công thương vừa công bố, mức thu nhập cao nhất của các lãnh đạo doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương là 74,73 triệu đồng/tháng và thấp nhất là 23,44 triệu đồng/tháng.

lần đầu tiên công khai lương "khủng" của nhiều sếp lớn

Bộ Công thương vừa công bố mức lương bình quân theo tháng năm 2013 của 120 lãnh đạo của 11 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ. Theo đó, mức thu nhập cao nhất đạt 74,73 triệu đồng/tháng thuộc về Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex) Đỗ Ngọc Khải. Các lãnh đạo trong Ban giám đốc của Vocarimex cũng đều có mức lương xấp xỉ 60 – 65 triệu đồng/tháng.

Đứng thứ hai với mức thu nhập bình quân 65,8 triệu đồng/tháng là Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ông Phùng Đình Thực. Tổng giám đốc PVN ông Đỗ Văn Hậu có thu nhập bình quân 64,35 triệu đồng/tháng. Hầu hết các thành viên HĐTV, Phó tổng giám đốc PVN đều có mức thu nhập xấp xỉ 60 – 65 triệu đồng/tháng, kế toán trưởng PVN có mức thu nhập 51,47 triệu đồng/tháng.

Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Hoàng Quốc Vượng có thu nhập trên 61,32 triệu đồng/tháng; Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh có thu nhập 53,43 triệu đồng/tháng. Các thành viên HĐTV, Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng của EVN đều có mức thu nhập 45 – 50 triệu đồng/tháng.

Tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Bùi Ngọc Bảo có mức lương 54 triệu đồng/tháng; Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Trần Văn Thịnh thu nhập 52,5 triệu đồng/tháng; các ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc đều có mức lương 48 triệu đồng/tháng. Các thành viên Ban kiểm soát cũng có mức lương trên dưới 30 triệu đồng/tháng, trong đó trưởng ban kiểm soát có mức lương 48 triệu đồng/tháng

Tại các Tập đoàn Dệt may, Than khoáng sản, Hóa chất… mức lương lãnh đạo cao nhất đều từ 40 – 60 triệu đồng/tháng, như Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Nguyễn Anh Dũng 57,13 triệu đồng/tháng; Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Than – khoáng sản Việt Nam Trần Xuân Hòa 53,42 triệu đồng/tháng; ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch HĐTV Vinatex (52,47 triệu đồng); ông Vũ Văn Cường - Chủ tịch HĐTV Vinataba (47,41 triệu đồng)...

Thu nhập thấp nhất trong các tổng công ty công bố thuộc về ông Vũ Việt Kha, Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp, bình quân 23,44 triệu đồng/tháng.

Bộ Công thương cho biết, mức lương trên được thực hiện theo Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý doanh nghiệp và Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 22/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường công khai minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu.

Bộ Công Thương đã phê duyệt quỹ lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý công ty mẹ các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty năm 2013 sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Quỳnh Anh