Lần đầu tiên, giá xăng dầu giảm đúng đêm Giao thừa

31/12/2018 22:26

Giá xăng dầu lần đầu giảm mạnh đêm Giao thừa, từ 0h00 ngày 1/1/2019; nhưng mức trích bình ổn cũng tăng mạnh.

lần đầu tiên, giá xăng dầu giảm đúng đêm giao thừa

Giá xăng dầu lần đầu giảm mạnh đêm Giao thừa, từ 0h00 ngày 1/1/2019; nhưng mức trích bình ổn cũng tăng mạnh. (Ảnh minh họa)

Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 515 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 538 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 1.092 đồng/lít; dầu hỏa giảm 818 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 733 đồng/kg.

Như vậy, giá bán xăng E5RON92 phổ biến trên thị trường không cao hơn 16.272 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 17.603 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 14.909 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 14.185 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.275 đồng/kg.

Bên cạnh đó, Liên Bộ Công thương và Tài chính cũng quyết định giữ nguyên mức trích lập như hiện hành đối với xăng E5RON92; trích 500 đồng/lít đối với xăng RON95 và dầu mazut; trích 800 đồng/lít đối với dầu diesel; trích 700 đồng/lít đối với dầu hỏa.

Về mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; Liên Bộ quyết định chi 550 đồng/lít từ quỹ bình ổn đối với xăng E5RON92.

Thời gian áp dụng giảm giá từ 00 giờ 00 phút ngày 1/1/2019.

Đây là lần đầu tiên một quyết định điều chỉnh giá xăng dầu được áp dụng thực hiện vào thời điểm nửa đêm và lại vào đúng đêm Giao thừa.

Lưu Thủy