Lần đầu tiên HĐND tỉnh Quảng Ninh họp "không giấy tờ"

29/07/2019 13:56

Ngày 29/7, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII đã khai mạc kỳ họp thứ 13, toàn bộ tài liệu gửi đến đại biểu đều được chuyển và lưu giữ trên Ipad.

Lần đầu tiên HĐND tỉnh Quảng Ninh họp
HĐND tỉnh Quảng Ninh khai mạc kỳ họp thứ 13 - kỳ họp "không giấy tờ" khi toàn bộ tài liệu gửi đến đại biểu đều thông qua máy tính bảng Ipad

Ngày 29/7, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII đã khai mạc kỳ họp thứ 13, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đây là kỳ họp thường lệ giữa năm. Tuy nhiên, nét mới tại kỳ họp lần này là toàn bộ tài liệu gửi đến đại biểu được chuyển và lưu giữ trên máy tính bảng (Ipad).

Theo đó, mỗi đại biểu được phát một máy tính bảng cá nhân với tài khoản riêng và dùng tài khoản đó để truy cập vào các văn bản, tài liệu, báo cáo phục vụ kỳ họp thông qua ứng dụng đã được cài đặt sẵn trên máy.

Trước khi kỳ họp diễn ra, các đại biểu HĐN tỉnh cũng được tập huấn kỹ thuật sử dụng, khai thác tài liệu trên máy tính bảng.

Được biết, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Đặc biệt là quyết nghị thông qua nhiều nghị quyết, trong đó một số chính sách quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Chính sách thu hút học sinh, sinh viên nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh Quảng Ninh trong một số lĩnh vực đào tạo tại trường Đại học Hạ Long; điều chỉnh một số nội dung chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015 - 2017 đến hết năm 2020; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc theo nguyện vọng theo Nghị định số 68/2000 của Chính phủ… và một số nghị quyết quan trọng khác theo thẩm quyền.

Hữu Tuấn