Thứ Hai, 16/12/2019 12:51:17 Hotline: 0901 514 799

Lần đầu tổ chức Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ

06/05/2019 17:48

Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức vào ngày 9/5 tại Hà Nội.

Keyword đầu tiên có dấu
Năm 2018, ngành công nghiệp công nghệ thông tin ước đạt doanh thu khoảng 98,9 tỷ USD, tăng trưởng 8%


Chiều 6/5, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm cho biết: Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức vào ngày 9/5, tại Hà Nội, với chủ đề “Khát vọng, tầm nhìn và định hướng phát triển vì một Việt Nam hùng cường”.

Diễn đàn Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức sẽ là khởi đầu quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển hệ sinh thái các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam với khát vọng đưa Việt Nam trở thành cường quốc về công nghệ, sớm hiện thực hoá mục tiêu Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển. Năm 2018, ngành công nghiệp công nghệ thông tin ước đạt doanh thu khoảng 98,9 tỷ USD, tăng trưởng 8%. Tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành đạt 94 tỷ USD, xuất siêu khoảng 26 tỷ USD. Năm 2018, công nghiệp công nghệ thông tin ước tính đóng góp gần 50.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho hơn 1 triệu lao động.

Diễn đàn Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam là sự kiện hàng đầu đối với cộng đồng ứng dụng, chuyển giao, nghiên cứu, phát triển công nghệ, là nơi chia sẻ, truyền cảm hứng, đề xuất giải pháp, ý tưởng đột phá, huy động và tập hợp nguồn lực của cả xã hội để phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. Diễn đàn dự kiến thu hút khoảng 1000 đại biểu gồm lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ uy tín trong và ngoài nước nhất là trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam.

Các chủ đề sẽ được trình bày và tập trung thảo luận tại Diễn đàn gồm: Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam giải quyết bài toán Việt Nam; Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam giúp Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình; Chính sách và giải pháp phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam; Giải pháp, kết nối các doanh nghiệp công nghệ. Bên lề Diễn đàn có triển lãm trưng bày một số sản phẩm, giải pháp công nghệ đã được ứng dụng trong thực tiễn, tiềm năng lớn, hiệu quả kinh tế xã hội mang lại cao do các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sản xuất và cung cấp.

Hải Minh