Lần thứ 3 Traphaco đạt giải vàng chất lượng quốc gia

24/06/2019 19:22

Traphaco vừa được trao tặng Giải Vàng tại lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018.

Lần thứ 3 Traphaco đạt giải vàng chất lượng quốc gia 1
Đại diện Công ty CP Traphaco nhận Giải Vàng tại lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018

Công ty CP Traphaco vừa được trao tặng Giải Vàng tại lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2018. Đây cũng là lần thứ ba Traphaco đạt Giải Vàng (2012, 2015, 2018) và đã từng đạt Giải thưởng Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA 2013).

Được biết GTCLQG là giải thưởng duy nhất về chất lượng được luật hóa bởi Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và được ban hành theo quy tắc quốc tế - thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng châu Á - Thái Bình Dương (APQO). Mô hình đánh giá bằng GTCLQG là một công cụ hiệu quả, giúp cho doanh nghiệp kiểm soát và đo lường được hệ thống quản lý của mình một cách toàn diện thông qua 7 tiêu chí.

Ông Nguyễn Huy Văn- Phó Tổng giám đốc Traphaco cho biết, việc Traphaco tiếp tục được nhận giải Vàng chất lượng Quốc gia đã cổ vũ và thúc đẩy mạnh mẽ những quyết định thay đổi, cải tiến không ngừng trước thách thức của thời đại 4.0 nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, cũng như chất lượng trong quản trị, trong mọi quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Những lợi ích khi tham gia giải thưởng Chất lượng Quốc gia càng khẳng định hơn nữa rằng “Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đã vượt ra ngoài khuôn khổ của những cuộc thi tuyển về chất lượng, trở thành công cụ nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp”, ông Nguyễn Huy Văn khẳng định: “Chất lượng không phải là sản phẩm cuối cùng mà là quá trình cải tiến liên tục”.

Hạ Lan