Lãnh đạo chưa quyết liệt trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

22/04/2014 20:06

"Chủ tịch UBND các tỉnh phải trực tiếp tiếp công dân và chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người và có tính chất phức tạp".

"Chủ tịch UBND các tỉnh phải trực tiếp tiếp công dân và chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người và có tính chất phức tạp".

Đó là yêu cầu được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác tiếp công dân và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài, tổ chức ngày 22/4.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ (TTCP), thời gian qua, TTCP đã ban hành kế hoạch hành động để phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương nhằm kiểm tra, rà soát, giải quyết 528 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Đồng thời, chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương, bộ, ngành chủ động và tiếp tục rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng khác.

"Đến ngày 15/4/2014 đã giải quyết được 481/528 vụ việc, đạt 91,1%, còn 47/528 vụ việc chưa giải quyết xong. Tuy nhiên, trong số 481 vụ việc đã giải quyết, có 43 vụ việc công dân vẫn đến khiếu nại tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước; 53 vụ việc công dân vẫn gửi đơn đến TTCP", ông Nguyễn Đức Hạnh, Phó tổng TTCP cho biết.

lãnh đạo chưa quyết liệt trong giải quyết khiếu nại, tố cáo
Phần lớn khiếu nại, tố cáo thời gian qua liên quan đến quản lý, sử dụng đất

Cũng theo ông Hạnh, thời gian tới, các Bộ, ngành địa phương cần theo dõi nắm chắc tình hình khiếu nại tố cáo và chủ động kịp thời giải quyết ngay từ khi phát sinh, không để xảy ra điểm nóng ảnh hưởng đến trật tự an ninh, chính trị- xã hội và triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp trong công tác tiếp công dân, và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương công tác giải quyết khiếu nại, tồn đọng kéo dài thời gian qua, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong giải quyết khiếu nại tố cáo, tồn đọng, phức tạp kéo dài tại một số địa phương. Đó là nhận thức của lãnh đạo chưa quyết liệt, có nơi còn buông lỏng và không giải quyết có trách nhiệm với người dân, thậm chí có trường hợp thiếu tích cực hoặc chờ đợi và đùn đẩy lên các cơ quan cấp trên…

"Các Bộ, ngành, địa phương cần tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, hạn chế khiếu nại, tố cáo kéo dài. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh phải trực tiếp tiếp công dân và chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người và có tính chất phức tạp", Phó Thủ tướng yêu cầu.

Bình Minh