Lãnh đạo Hải Phòng và DN nói gì về phí cảng biển?

09/01/2017 13:06

Quyết định thu phí hạ tầng cảng biển của Hải Phòng từ ngày 3/1 đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối...

Việt Hòa - Cao Sơn (Thực hiện)