Đại diện NHNN nêu quan điểm về lãi suất trong "bão" dịch Covid-19

18/03/2020 10:35

NHNN giảm đồng loạt các lãi suất điều hành từ 17/3/2020, trần lãi suất tiền gửi và trần lãi suất cho vay ngắn hạn từ 0,25 điểm %-1 điểm %/năm.

Đại diện nhnn nêu quan điểm về lãi suất trong "bão" dịch covid-19
Ông Phạm Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN

Nói về quyết định giảm lãi suất trên, ông Phạm Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN cho biết, ngay khi dịch Covid-19 bùng phát, NHNN cũng kêu gọi các tổ chức tín dụng sẵn sàng giảm lợi nhuận trong ngắn hạn nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

Theo đó, hàng loạt giải pháp được đưa ra như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng.

“Đây là giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân kinh doanh gặp khó khăn do suy giảm doanh thu, rất cần được tháo gỡ kịp thời”, ông Hà nói và khẳng định: “Quan điểm điều hành của NHNN là hỗ trợ giảm lãi suất đối với các nhu cầu vay vốn trên cơ sở cân nhắc các yếu tố nền tảng kinh tế vĩ mô phù hợp, đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, an toàn hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng”.

Về định hướng thời gian tới, ông Hà cho biết, NHNN theo dõi sát tình hình kinh tế vĩ mô, đặc biệt diễn biến thị trường tài chính toàn cầu (lãi suất, tỷ giá, giá dầu,…) qua đó cập nhật, phân tích, dự báo để sử dụng linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ tại thời điểm và với liều lượng hợp lý.

“Với kinh nghiệm điều hành trong điều kiện thị trường biến động những năm qua, NHNN hiện có đủ năng lực, nguồn lực, công cụ cũng như các phương án cần thiết để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu; Điều hành ổn định lãi suất và tỷ giá, sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp khi cần thiết, đảm bảo thị trường tiền tệ, ngoại tệ hoạt động thông suốt”, Vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ NHNN khẳng định.

C.Sơn