Lãnh đạo Sở GTVT 5 thành phố lớn cùng bàn giải pháp phát triển bền vững

14/12/2019 17:24

Ngành GTVT 5 thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước về GTVT.

Lãnh đạo Sở GTVT 5 thành phố lớn cùng bàn giải pháp phát triển bền vững 1
Lần đầu tiên, ngành GTVT 5 thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ tham dự hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước về GTVT.

Chiều 14/12, tại TP. Đà Nẵng, ngành GTVT 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ tổ chức hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước về GTVT.

Theo đó, lãnh đạo các Sở GTVT 5 thành phố trực thuộc Trung ương cùng chia sẻ những kinh nghiệm hay, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, tham mưu xây dựng cơ chế chính sách trong lĩnh vực GTVT; hoạt động phối hợp trong hoạch định các cơ chế, chính sách phát triển hạ tầng giao thông, tổ chức vận tải trong đô thị; hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hay về đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ-kỹ thuật; chia sẻ những mô hình quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ.

Hội nghị là diễn đàn chuyên môn, thúc đẩy mối quan hệ, trao đổi giữa các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị thuộc 5 Sở GTVT thành phố trực thuộc TW. Qua đó, góp phần thúc đẩy hoạt động hợp tác, phát triển của 5 Sở GTVT thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ.

Lãnh đạo Sở GTVT 5 thành phố lớn cùng bàn giải pháp phát triển bền vững 2
Ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch thường trực UBND TP. Đà Nẵng mong muốn hội nghị lần này là tiền đề cho việc tổ chức thường niên theo hình thức luân phiên giữa các Sở GTVT thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian đến.

Khẳng định tầm quan trọng của hội nghị, ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch thường trực UBND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh: Những kinh nghiệp hay, giải pháp hiệu quả mà các Sở GTVT thành phố trực thuộc Trung ương trao đổi, chia sẻ tại hội nghị là những bài học kinh nghiệm quý giá, góp phần thúc đẩy phát triển hơn nữa hoạt động GTVT của các thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Điều đó được minh chứng từ những kết quả, thành tựu trong lĩnh vực GTVT của các thành phố thời gian qua và tiếp tục khẳng định vai trò của GTVT luôn "đi trước, mở đường", là động lực cho sự phát triển đô thị.

Đại Thắng