Đồi Crosses, Lithuania: Mặc dù nguồn gốc của địa điểm này đến nay vẫn còn là một bí ẩn, nhưng hàng ngàn cây thánh giá và các biểu tượng tôn giáo khác được đặt trên sườn đồi trong suốt gần 2 thế kỷ qua vẫn tạo ra nhiều ấn tượng đáng sợ.
Đồi Crosses, Lithuania: Mặc dù nguồn gốc của địa điểm này đến nay vẫn còn là một bí ẩn, nhưng hàng ngàn cây thánh giá và các biểu tượng tôn giáo khác được đặt trên sườn đồi trong suốt gần 2 thế kỷ qua vẫn tạo ra nhiều ấn tượng đáng sợ.
Hàn Ly (Theo nationalgeographic)