Thứ Sáu, 15/11/2019 13:09:57 Hotline: 0901 514 799
Hầm mộ Paris, Pháp: Dưới hệ thống cống ngầm này là xương cốt của hơn 6 triệu người. Nhiều bộ hài cốt được xếp chồng lên nhau thành những hoa văn phức tạp trông rất đáng sợ.
Hầm mộ Paris, Pháp: Dưới hệ thống cống ngầm này là xương cốt của hơn 6 triệu người. Nhiều bộ hài cốt được xếp chồng lên nhau thành những hoa văn phức tạp trông rất đáng sợ.
Hàn Ly (Theo nationalgeographic)