Thứ Hai, 20/01/2020 14:12:47 Hotline: 0901 514 799
Hầm mộ Paris, Pháp: Dưới hệ thống cống ngầm này là xương cốt của hơn 6 triệu người. Nhiều bộ hài cốt được xếp chồng lên nhau thành những hoa văn phức tạp trông rất đáng sợ.
Hầm mộ Paris, Pháp: Dưới hệ thống cống ngầm này là xương cốt của hơn 6 triệu người. Nhiều bộ hài cốt được xếp chồng lên nhau thành những hoa văn phức tạp trông rất đáng sợ.
Hàn Ly (Theo nationalgeographic)