Lào Cai có tân Chủ tịch tỉnh 43 tuổi

09/11/2020 12:42

Ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.

Tân Chủ tịch tỉnh Lào Cai là ai?  - 1
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Ngày 9/11, kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh. Với 55/55 phiếu bầu của đại biểu tham dự, ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XV.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh quan trọng khác. Theo đó, ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai; các ông Vũ Văn Cài, Lý Bình Minh giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai; ông Nguyễn Trọng Hài giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Ông Trịnh Xuân Trường, sinh ngày 18/01/1977; Quê quán xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng, Thạc sỹ quản lý xây dựng đô thị. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ ngoại ngữ: Anh B1 - Châu Âu; Tin học: B.

Ông từng trải qua các chức vụ, Giám đốc Trung tâm Kiểm định xây dựng tỉnh Lào Cai; Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lào Cai; Chủ tịch UBND huyện Sa pa; Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, được bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trung Kiên - Minh Chuyên