Lao động làm công hưởng lương bình quân 5,41 triệu đồng/tháng

16/03/2018 09:43

Cả nước hiện có 23,48 triệu người làm công hưởng lương, chiếm 43,44% trong tổng số lao động có việc làm.

lao động làm công hưởng lương bình quân 5,41 triệu đồng/tháng

Lao động trong ngành ô tô (ảnh minh họa)

Thông tin tại hội nghị công bố bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam - số 16, quý IV/2017 diễn ra ngày 15/3 tại Hà Nội, do Bộ LĐ,TB&XH và Tổng cục Thống kê tổ chức cho biết, đến cuối năm 2017, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ở nước ta đạt 55,16 triệu người, tăng 1,11% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó có 12,02 triệu người (bằng 21,8%) đã qua đào tạo, có bằng cấp, chứng chỉ. Lực lượng lao động tăng nhanh nhất ở nhóm có trình độ từ cao đẳng trở lên. Số người có việc làm là 54,05 triệu người. 

Tỷ lệ lao động làm công hưởng lương tiếp tục xu hướng tăng. Cả nước hiện có 23,48 triệu người làm công hưởng lương, chiếm 43,44% trong tổng số lao động có việc làm. Thu nhập bình quân tháng từ việc làm chính của lao động làm công hưởng lương là 5,41 triệu đồng. Thu nhập bình quân tháng ở khu vực nông thôn là 4,73 triệu đồng. Trong số lao động có bằng cấp chứng chỉ, thu nhập của lao động có trình độ đại học cao nhất (7,74 triệu đồng/tháng), thấp nhất là lao động trình độ trung cấp (5,7 triệu đồng/tháng).

L.C