Lao động thất nghiệp được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng để học nghề

25/12/2014 20:38

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành quyết định quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Lao động thất nghiệp được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng để học nghề 1
Tư vấn, hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp - ảnh minh họa (internet)

Theo đó, người lao động tham gia BHTN sẽ được hỗ trợ học nghề tối đa 1 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề.

Trường hợp người lao động tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở dạy nghề thì số ngày lẻ đó được tính tròn là 1 tháng để xác định mức hỗ trợ học nghề.

Đối với người lao động tham gia BHTN tham gia khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định trên thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do người lao động tự chi trả.

Mức hỗ trợ học nghề được áp dụng kể từ ngày 1/1/2015.

Quyết định cũng nêu rõ, đối với người lao động đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trước ngày 1/1/2015 và có nhu cầu học nghề sau ngày 1/1/2015 thì được áp dụng các quy định trên. Còn người lao động đã có quyết định hỗ trợ học nghề trước ngày 1/1/2015 thì không được áp dụng các quy định trên.

Bình Minh