Lập 5 đoàn kiểm tra phòng chống cúm gia cầm

28/02/2014 06:35

Ngày 27/2, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế đã thành lập 5 đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Cục Y tế dự phòng, Cục An toàn thực phẩm, Cục Quản lý môi trường y tế ...

lập 5 đoàn kiểm tra phòng chống cúm gia cầm

Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ làm việc với các địa phương về tình hình thực hiện Công điện số 200/CĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Công tác xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch cúm gia cầm lây sang người của địa phương; Công tác giám sát phát hiện sớm, sẵn sàng ứng phó; Công tác chuẩn bị cho việc thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân, các hoạt động phối hợp liên ngành và truyền thông phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm ở người và trên gia cầm. Đặc biệt, đoàn kiểm tra sẽ chú ý đến các hoạt động tăng cường giám sát người và gia cầm qua biên giới, lấy mẫu xét nghiệm phát hiện sớm các chủng virus cúm gia cầm trên người, gia cầm và công tác tuyên truyền, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.

H.Q