Lập 5 trung tâm giáo dục người khuyết tật

15/05/2014 09:18

Thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020, Sở GD&ĐT TP HCM vừa ban hành kế hoạch thành lập 5 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập người khuyết tật theo cụm quận...

Thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020, Sở GD&ĐT TP HCM vừa ban hành kế hoạch thành lập 5 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập người khuyết tật theo cụm quận, huyện theo hướng cơ sở vệ tinh.

TIN LIÊN QUAN


 

lập 5 trung tâm giáo dục người khuyết tật

Dự kiến, trong giai đoạn 1 (2014 - 2016), sẽ chuyển trường Chuyên biệt Rạng Đông (huyện Bình Chánh) và Chuyên biệt Hướng Dương (quận Tân Bình) thành các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật. Giai đoạn 2 (2016 - 2020), tiếp tục chuyển trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu và 2 trường chuyên biệt thành 3 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật; đồng thời mở rộng Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập người khuyết tật thành phố. Sở cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở giáo dục cho trẻ khuyết tật.

V.A