Lập cơ quan điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp

27/10/2014 11:45

Đây là điểm mới trong dự thảo Luật Tổ chức VKSND (sửa đổi) sẽ được QH thảo luận hôm nay (27/10). 

lập cơ quan điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp

Theo đó, Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao và Cơ quan điều tra của VKS quân sự Trung ương được đề xuất thành lập nhằm ngăn chặn các hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp.

Theo Ủy ban TVQH, để bảo đảm chống tội phạm, trong đó có tội phạm tham nhũng trong hoạt động tư pháp có hiệu quả, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, phù hợp với chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND, tiếp thu ý kiến các ĐBQH, Ủy ban TVQH đã chỉnh lý Điều 20 dự thảo về thẩm quyền điều tra của VKSND Tối cao.

Theo đó, “cơ quan điều tra của VKSND Tối cao, Cơ quan điều tra của VKS quân sự Trung ương điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng xảy ra trong hoạt động tư pháp theo quy định của Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc Cơ quan điều tra, Tòa án, VKS, cơ quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp.

M.T