Lập cơ sở tiếp nhận thuốc bảo vệ thực vật giả

26/09/2014 13:24

Bộ NN&PTNT yêu cầu cá địa phương tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm việc nhập lậu, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng trên địa bàn.

Bộ NN&PTNT vừa có văn bản yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành, UBND các cấp tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm việc nhập lậu, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) giả, kém chất lượng trên địa bàn.

lập cơ sở tiếp nhận thuốc bảo vệ thực vật giả

Đồng thời, giao Sở NN&PTNT địa phương chỉ đạo Chi cục BVTV địa phương có phương án bố trí kho lưu chứa và tiếp nhận các loại thuốc BVTV giả, kém chất lượng bị các cơ quan chức năng kiểm tra, thu giữ và tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đây, ngành Công thương và Tài chính thường phản ánh khó khăn khi thu giữ thuốc BVTV nhập lậu, kém chất lượng tại các địa phương không có đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận thuốc để lưu chứa và tiêu hủy.

Q.A