Lập đoàn kiểm tra giá cước vận tải dịp Tết Ất Mùi

16/01/2015 12:32

Các địa phương vẫn tiếp tục rà soát, kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp vận tải tiếp tục kê khai giảm giá cước phù hợp với diễn biến giảm của giá xăng dầu, tình hình thị trường...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) có khoảng 15 doanh nghiệp đăng ký giảm giá vé

Theo báo cáo của trên 40 địa phương đã gửi về Bộ Tài chính, Bộ này đánh giá: Nhìn chung, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã thực hiện điều chỉnh giảm giá cước và kê khai với cơ quan quản lý là tương đối phù hợp với mức điều chỉnh giảm giá của xăng dầu.

Cụ thể, đối với vận tải bằng ô tô: Tỷ trọng chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 25-35% giá thành vận tải đối với xe chạy xăng (chủ yếu là taxi), 35-45% đối với xe chạy dầu (chủ yếu là vận tải hành khách và hàng hóa).

Với mức giảm giá xăng dầu thời điểm hiện tại khoảng 27% so với mức giá tại ngày 1/1/2014, nếu cố định các yếu tố chi phí khác (khấu hao, trả lương nhân công, bến bãi, phí đò phà...) thì giá cước vận tải giảm trung bình từ 3-10% là tương đối phù hợp.

Đối với vận tải hàng không nội địa: Tỷ trọng chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 39,5%, mức giảm giá trần 15% là phù hợp với tình hình giá nhiên liệu đầu vào (nếu cố định các yếu tố phí khác).

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 2
Số lượng các đơn vị KDVT giảm giá cước vận tải và kê khai lại giá đã tăng lên theo thời gian, cụ thể tại 3 thành phố lớn. Nguồn: Bộ Tài chính

Cũng theo Bộ Tài chính, hiện tại, các địa phương vẫn tiếp tục rà soát, kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp vận tải tiếp tục kê khai giảm giá cước phù hợp với diễn biến giảm của giá xăng dầu, tình hình thị trường và điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp và cập nhật báo cáo gửi về Bộ Tài chính.

C.S