Lập dự án BOT để phát huy hiệu quả vốn Nhà nước

16/02/2015 08:12

Sẽ đầu tư đoạn đường từ QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp QL32 từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà.

lập dự án bot để phát huy hiệu quả vốn nhà nước
Cần đầu tư dự án BOT để phát huy hiệu quả nguồn vốn Nhà nước đã đầu tư công trình cầu Ngọc Tháp và tuyến nối QL2 - QL32

Từng bước hoàn thiện đường Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Tháp và tuyến nối QL2-QL32 thuộc dự án đường Hồ Chí Minh được Bộ GTVT phê duyệt đầu tư ngày 31/12/2008 với tổng mức đầu tư 1.362 tỷ đồng bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ. Dự án được khởi công xây dựng năm 2009 và đã thi công xong cầu Ngọc Tháp, phần đường đã cơ bản hoàn thành đắp nền K95. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ và Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay dự án đang tạm đình hoãn.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn Nhà nước đã đầu tư vào dự án, từng bước hoàn thiện đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch, nâng cao vị thế của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, thực hiện các nội dung trong Quyết định 198 ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Vì vậy, việc đầu tư hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án cầu Ngọc Tháp và tuyến nối QL2-QL32 là hết sức cần thiết.

"Sau khi Bộ GTVT có quyết định đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn từ QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp mở rộng QL32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà theo hình thức BOT được phê duyệt, liên danh nhà đầu tư sẽ huy động mọi nguồn lực triển khai dự án một cách tốt nhất để đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả của dự án”.

Ông Nguyễn Xuân Hải
Phó Giám đốc Công ty
Cổ phần Đầu tư Hùng Thắng

Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đã đồng ý giao Ban QLDA đường Hồ Chí Minh lập dự án đầu tư xây dựng đoạn QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp mở rộng QL32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà theo hình thức BOT.

Thông tin về phạm vi nghiên cứu của dự án, ông Tạ Gia Mạnh Hưng, Trưởng phòng Dự án 9 (Ban QLDA đường Hồ Chí Minh) cho biết, tổng chiều dài toàn tuyến của dự án là 17,79 km, bao gồm cả chiều dài cầu. Điểm đầu của dự án tại ngã ba Phú Hộ (lý trình Km85-QL2), cải tạo nâng cấp 1,5 km ĐT 315 tới km0 của tuyến chính, điểm cuối tại Km17+776,94 (Km79 + 400 - QL32).

Phạm vi nghiên cứu bổ sung: Đường Hồ Chí Minh và tuyến nhánh, điểm đầu Km17 + 776,94 (Km79 + 400 - QL32), điểm cuối Km22+294,02 (Km73 + 518,76 - QL32, tổng chiều dài toàn tuyến 4,52km; QL 32: Điểm đầu Km65+00 (QL32), điểm cuối Km77+629,39 (QL32), chiều dài đoạn tuyến 2,7 km.

Về phương án xây dựng, ông Hưng cho biết, tuyến đường Hồ Chí Minh và tuyến nhánh nối đường HCM-QL32 đi theo hướng tuyến quy hoạch đường Hồ Chí Minh đã được phê duyệt. Tại Km17+776,94 tuyến khớp nối với dự án xây dựng cầu Ngọc Tháp và tuyến nối QL2-QL32 đã được phê duyệt và đang triển khai thi công; tuyến cắt qua ĐT315 (tại Km33+800), tuyến men theo sườn đồi và bám theo đường Hương lộ 5 và nhập vào đường QL32 trước trạm xá xã Hương Nộn, huyện Tam Nông (Km73+600-QL32). Hai đoạn tuyến này đều được thiết kế với bốn làn xe, gồm hai làn xe cơ giới và hai làn xe thô sơ, tốc độ thiết kế 80km/h.

Đối với tuyến QL 32 từ cầu Trung Hà đi Cổ Tiết, từ Km65+00 - Km70+172 và Km71+512,96 - Km73+700 tuyến đi khống chế mép đường bên phải (hướng Hà Nội-Phú Thọ), giữ đê sông Thao hiện tại để mở rộng đường sang bên trái, giảm khối lượng GPMB, tận dụng tối đa mặt đường cũ đảm bảo yêu quy mô mặt cắt ngang đường 12m. Còn lại các đoạn từ Km70+172,11-Km71+512,96 và Km73+700-Km77+629,39 (ngã tư Cổ Tiết) tuyến cơ bản bám theo quy mô tuyến cũ để giảm bớt khối lượng giải phóng mặt bằng.

Điểm mặt” doanh nghiệp tham gia đầu tư

Ông Tạ Gia Mạnh Hưng cho biết, tổng mức đầu tư của dự án khoảng trên 1 nghìn tỷ đồng được triển khai bằng hình thức BOT. Nhà đầu tư sẽ huy động đủ vốn chủ sở hữu và vốn vay để thực hiện đầu tư xây dựng dự án, thu hồi vốn thông qua thu phí trong thời gian dự kiến là 22 năm 9 tháng.

Theo ông Nguyễn Viết Huy, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban PPP (Bộ GTVT), hiện nay, dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn từ QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp mở rộng QL32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà, tỉnh Phú Thọ theo hình thức BOT có một nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện là liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Thắng - Công ty Cổ phần Tasco. Được biết, đây là hai đơn vị có nhiều kinh nghiệm và uy tín trong việc triển khai các dự án công trình giao thông.

Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Thắng cho biết, trong thời gian qua, đơn vị đã và đang tham gia thực hiện nhiều dự án quan trọng như: Dự án mở rộng QL1 đoạn Hà Tĩnh - Quảng Bình, dự án nâng cấp QL37 - giai đoạn 2, dự án QL21 mới đoạn Nam Định - Phủ Lý,... các công trình này đều được chủ đầu tư và các cơ quan liên quan đánh giá cao.

“Sau khi quyết định đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn từ QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp mở rộng QL32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà theo hình thức BOT được phê duyệt, liên danh nhà đầu tư sẽ huy động mọi nguồn lực để triển khai dự án một cách tốt nhất để đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả của dự án”, ông Hải khẳng định.

Đánh giá về tính cấp thiết đầu tư xây dựng công trình này, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cho biết, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn từ QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp mở rộng QL32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà theo hình thức BOT khi được đầu tư sẽ thúc đẩy phát triển KT-XH tỉnh Phú Thọ và các địa phương lân cận, giảm tiêu hao nhiên liệu của phương tiện vận tải, sử dụng tốt hơn quỹ đất trong khu vực tuyến đi qua, phát huy nguồn vốn nhà nước đã đầu tư...

Đình Quang