Lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư sân bay Phan Thiết

05/05/2021 19:46

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Chủ tịch Hội đồng thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

lập hội đồng thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư sân bay phan thiết

Theo quy hoạch, Cảng hàng không Phan Thiết là 1 trong 15 cảng hàng không quốc nội trên toàn quốc

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT.

Theo quyết định của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên gồm: Lãnh đạo các Bộ: GTVT, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận.

Trách nhiệm, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng thẩm định liên ngành thực hiện theo quy định tại Nghị định số 35 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Theo Quy hoạch, Cảng hàng không Phan Thiết là 1 trong 15 cảng hàng không quốc nội trên toàn quốc. Với quy mô cấp 4E, Cảng hàng không Phan Thiết có vai trò sân bay dùng chung dân dụng và quân sự (sân bay quân sự cấp I) với tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng.

Thanh Bình