Lập mô hình 3D mô phỏng hướng tuyến đường sắt đô thị số 2

16/09/2014 07:59

UBND TP yêu cầu lập mô hình 3D mô phỏng hướng tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đoạn Tham Lương trên đường Mai Chí Thọ theo phương án đi trên cao.

UBND TPHCM vừa giao Ban Quản lý Đường sắt Đô thị nghiên cứu, lập mô hình 3D mô phỏng xác định hướng tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đoạn Tham Lương - Bến xe Tây Ninh trên đoạn đường Mai Chí Thọ theo phương án đi trên cao.

Lập mô hình 3D mô phỏng hướng tuyến đường sắt đô thị số 2 1
UBND TP yêu cầu lập mô hình 3D mô phỏng xác định hướng tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đoạn Tham Lương - Bến xe Tây Ninh

Đồng thời đánh giá toàn diện tính kết nối của tuyến đường sắt đô thị này với ga Thủ Thiêm và các phương tiện giao thông công cộng khác. Cập nhật hướng tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đoạn Tham Lương - Bến xe Tây Ninh nhằm đảm bảo việc thiết kế hướng tuyến đường sắt đô thị này phù hợp với quy hoạch giao thông công cộng chung của TP, không trùng lắp với quy hoạch phát triển tuyến BRT số 1.

UBND TP yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp với các sở ngành liên quan và quận 2 rà soát toàn bộ quy hoạch thuộc các dự án liên quan đã có chủ trương đầu tư nhưng nằm trong khu vực hướng tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đoạn Tham Lương - Bến xe Tây Ninh nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị của thành phố.

Đỗ Loan