Lập Tổ công tác đặc biệt giám sát các thành viên Chính phủ

04/08/2016 06:27

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng...

Lập Tổ công tác đặc biệt giám sát các thành viên Chính phủ 1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Ngày 3/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng, giao cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổ trưởng.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, tổ công tác này sẽ kiểm tra các bộ, ngành, địa phương khi thực hiện những nhiệm vụ mà Thủ tướng và các Phó thủ tướng đã giao. “Quan điểm của Thủ tướng là thành lập tổ công tác này để tránh việc “bắn chim trên trời”, tức là giao nhiệm vụ nhưng không có người hướng dẫn, kiểm soát”, Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh và cho biết thêm, Tổ công tác sẽ trực tiếp kiểm tra, giám sát xem các bộ, ngành, địa phương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ đến đâu, kết quả như thế nào. Kết quả cụ thể sẽ được báo cáo công khai, minh bạch trong các cuộc họp Chính phủ thường kỳ. “Trước đây, chúng ta chưa từng có mô hình nào tương tự, với việc thành lập, tổ công tác cũng sẽ phải trực tiếp chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về công việc của mình”, Bộ trưởng Dũng nói.

Đề cập đến trách nhiệm của các Bộ trưởng, trưởng ngành, người phát ngôn Chính phủ dẫn lại quan điểm của Thủ tướng cho rằng, các Bộ trưởng, các “tư lệnh ngành” là người chịu trách nhiệm toàn diện, cao nhất, cuối cùng về tất cả các lĩnh vực phụ trách. Theo yêu cầu của Thủ tướng, các Bộ trưởng, trưởng ngành phải dành thời gian thích đáng, tập trung cho công việc xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật, đồng thời phải tăng cường phối hợp, không đùn đẩy trách nhiệm. Bộ trưởng phải là người sâu sát, thường xuyên nắm thông tin, chủ động thông tin, bất cứ khi nào có thông tin là chủ động xử lý, không được để tình trạng Bộ trưởng không biết và không xử lý những vấn đề mới phát sinh, bức xúc mà báo chí nêu.

Hoài Thu