Lập tổ công tác thanh tra việc bổ nhiệm "thần tốc" ở nhiều nơi

18/01/2018 10:57

Trước thực trạng nhiều trường hợp "bổ nhiệm thần tốc", năm 2018 Bộ Nội vụ sẽ lập Tổ công tác thanh tra công vụ.

lập tổ công tác thanh tra việc bổ nhiệm "thần tốc" ở nhiều nơi

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Bộ Nội vụ

Sáng 18/1, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2018. 

Báo cáo tổng kết năm 2017, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, về công tác cải cách hành chính, hiện nay, Bộ đang phối hợp với đơn vị liên quan triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức tại 63 tỉnh, thành và dự kiến công khai kết quả vào quý I/2018. 

Trong việc tinh giản biên chế, tính đến ngày 31/12/2017 đã thực hiện tinh giản biên chế với tổng số 33.459 người. Cùng với đó, công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và thanh kiểm tra, trọng tâm là công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; đơn giản hoá thủ tục hành chính dần đi vào nền nếp. 

Bên cạnh kết quả đó, theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng,  qua thanh tra, kiểm tra cho thấy, bên cạnh kết quả đạt được, các Bộ, ngành, địa phương vẫn còn những sai phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, tôn giáo....Bộ đã kiến nghị các biện pháp để khắc phục các thiếu sót nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ cũng thẳng thắn đánh giá, công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển... cán bộ, công chức ở một số bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận. Kỷ luật, kỷ cương hành chính một số nơi còn lỏng lẻo, vẫn còn tình trạng tuỳ tiện do thiếu quy định về quy trình, thủ tục giải quyết công việc ở các cơ quan hành chính nhà nước. 

Biểu dương những kết quả đạt được, nhưng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập của ngành.

Theo Phó Thủ tướng, ngành Nội vụ còn những hạn chế, tồn tại như xây dựng ban hành thể chế còn chậm, kỷ luật kỷ cương hành chính chưa nghiêm, công tác cán bộ, thanh kiểm tra chưa toàn diện... Dó đó, Phó Thủ tướng đề nghị cần thẳng thắn nhìn nhận, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại.

Lưu ý nhiệm vụ năm 2018 nặng nề, với phương châm xây dựng Chính phủ "kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả", Phó Thủ tướng cho rằng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thì Bộ Nội vụ phải hết sức gương mẫu, phát huy vai trò trong tham mưu giúp Chính phủ trong lĩnh vực nội vụ. 

Đề cập thực trạng vừa qua xảy ra một số trường hợp "bổ nhiệm thần tốc”, qua kiểm tra đã phát hiện sai phạm, Phó Thủ tướng nhấn mạnh thời gian tới cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra. Phó Thủ tướng cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng, năm nay Bộ Nội vụ lập tổ công tác thanh tra công vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm tổ trưởng.

H.Vũ