Lật tẩy chiêu trò nhà mạng đăng ký khống thuê bao trả trước

28/03/2017 06:32

Hàng trăm nghìn thuê bao trả trước do Viettel, VinaPhone và MobiFone đã bị chính các nhà mạng này đăng ký “khống”.

Keyword đầu tiên có dấu

Nhiều thuê bao của MobiFone có ảnh chứng minh nhân dân là tờ rơi

Đoàn Kiểm tra, giám sát hoạt động thu hồi sim kích hoạt sẵn trên các kênh phân phối của Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thực hiện đợt kiểm tra việc đăng ký thông tin thuê bao trả trước của 3 doanh nghiệp viễn thông gồm: Viettel, VinaPhone và MobiFone. Kết quả cho thấy chính các nhà mạng này đã thực hiện đăng ký thông tin thuê bao sai quy định.

Cụ thể, tại Viettel, việc đăng ký thông tin do chính nhà mạng thực hiện bị sai như: Họ và tên một đằng nhưng chứng minh nhân dân một nẻo như: họ tên chủ thuê bao 0981123221 trên hệ thống cơ sở dữ liệu là Nguyễn Huy Chung, số chứng minh nhân dân 012466641 cấp tại Hà Nội nhưng ảnh chứng minh nhân dân lại là của Nguyễn Thị Hoài Xuân do Công an Hải Phòng cấp.

Chủ thuê bao 0961087621 là Nguyễn Thị Mến, số chứng minh nhân dân 285600104 cấp tại Bình Phước, tuy nhiên ảnh mặt trước, mặt sau chứng minh nhân dân đều là bông hoa.

Keyword đầu tiên có dấu

 Ảnh mặt trước, mặt sau chứng minh nhân dân của một thuê bao Viettel đều là bông hoa

Họ tên chủ thuê bao 0962939859 trên hệ thống là Trần Thị Quyên, số chứng minh nhân dân 221220534 nhưng ảnh chứng minh nhân dân lại là của Tăng Kiều Thị Thanh Hương.

Bên cạnh đó thông tin thuê bao còn bị thiếu ảnh chứng minh nhân dân, ảnh chứng minh nhân dân mờ không thể đọc được thông tin hoặc trên hệ thống không có tên thuê bao.

Đối với VinaPhone: Kết quả kiểm tra cho thấy nhiều thuê bao do chính VinaPhone thực hiện đăng ký thông tin nhưng không có ảnh hoặc thiếu một mặt của ảnh chứng minh nhân dân; họ và tên sai so với ảnh chứng minh nhân dân.

Nhiều trường hợp sử dụng chứng minh nhân dân giả mạo để đăng ký thông tin cho nhiều hơn 3 thuê bao, các chứng minh nhân dân có ảnh chân dung, họ tên, năm sinh, nơi cấp, ngày cấp giống hệt nhau nhưng chỉ khác nhau 1 chữ số của số chứng minh nhân dân; Hoặc đăng ký thông tin cho 96 thuê bao dưới danh nghĩa của tổ chức nhưng không có ảnh chứng minh nhân dân hoặc tương tự đăng ký cho 53 thuê bao nhưng ảnh chứng minh nhân dân chỉ có một mặt. Đặc biệt có doanh nghiệp chỉ trong tháng 1/2017 đã sử dụng nhiều người đại diện đứng tên để đăng ký thông tin cho 36.026 thuê bao.

Tương tự tại MobiFone: Nhiều thuê bao do chính MobiFone đăng ký lại thông tin cho khách hàng vẫn bị sai hoặc không có ảnh chứng minh nhân dân. Rất nhiều trường hợp sử dụng ảnh chứng minh nhân dân giả mạo để đăng ký thông tin như thuê bao 1205665534 có chứng minh nhân dân do giám đốc Công an Hải phòng cấp là Đỗ Minh Dân, trên thực tế ông Đỗ Minh Dân là giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Hoặc rất nhiều thuê bao có chứng minh nhân dân giả như do Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Nguyễn Đăng lợi cấp nhưng trên thực tế ông Nguyễn Đăng Lợi là Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Với các vi phạm về đăng ký thông tin thuê bao di động do các doanh nghiệp trực tiếp thực hiện như trên, ngày 24/3/2017 Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử phạt 85 triệu đồng đối với Viettel, VinaPhone, MobiFone. Đoàn giám sát thu hồi sim kích hoạt sẵn sẽ tiếp tục kiểm tra việc đăng ký thông tin thuê bao của VietnamMobile và Gtel.

Trong tháng 1/2017, 3 doanh nghiệp viễn thông di động lớn đã kích hoạt đưa ra thị trường tổng số 2.746.914 sim, trong đó Viettel: 1.740.963,VinaPhone: 783.099, MobiFone: 222.852. Qua thống kê, kết xuất dữ liệu cho thấy tháng 1/2017 Viettel có 434.246 sim kích hoạt, đăng ký thông tin sai quy định, VinaPhone là 235.124 sim, MobiFone là 38.964.

Ngoài ra, theo kết quả kiểm tra của Đoàn giám sát, các điểm đăng ký thông tin thuê bao không phải của doanh nghiệp viễn thông di động đã sử dụng ảnh chứng minh nhân dân giả, ảnh không phải chứng minh nhân dân nhằm để kích hoạt, đăng ký thông tin thuê bao đang diễn ra tràn lan.

Hoàng Ngân