Lấy ý kiến ĐBQH việc trích 4.000 tỷ trả nợ GPMB cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

03/06/2019 15:42

Ngày 6/6, Quốc hội sẽ lấy ý kiến các đại biểu việc trích 4.069 tỷ đồng để trả nợ tiền GPMB dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Lấy ý kiến ĐBQH việc trích 4.000 tỷ trả nợ GPMB cao tốc Hà Nội-Hải Phòng 1
ĐBQH sẽ bày tỏ chính kiến việc có trả 4.000 tỷ đồng tiền GPMB dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho VIDIFI vào ngày 6/6 tới.

Ngày 3/6, Quốc hội thảo luận về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trong đó có việc xem xét đề xuất của Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép bố trí 4.069 tỷ đồng thanh toán nợ đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết ngày 6/6 tới, Quốc hội sẽ xin ý kiến các đại biểu về nội dung này.

Trước đó, giải trình, làm rõ một số vấn đề về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, khoản tiền 4.000 tỷ của VIDIFI là khoản cam kết của Chính phủ, đã được xác định là nợ của Trung ương thuộc ngân sách phải trả và chậm trả ngày nào sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp ngày đó.

“Nếu Quốc hội thấy tỷ lệ để trả nợ cao quá thì chúng tôi hoàn toàn chấp hành ý kiến của Quốc hội, sẽ xem xét, rà soát để giảm bớt tỷ trọng đó dành ưu tiên cho một số công trình cấp bách hay xử lý một số công việc khác, một phần trả cho VIDIFI- nhà đầu tư đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chứ không sử dụng hết 4.000 tỷ”, Bộ trưởng đề xuất.

Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) được Thủ tướng Chính phủ giao là chủ đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo hình thức hợp đồng xây dựng- vận hành- chuyển giao (BOT).

Tại Quyết định số 746/QĐ-TTg ngày 29/5/2014, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước để hỗ trợ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư cho Dự án.

Theo số liệu cập nhật của VIDIFI và Ngân hàng Phát triển Việt Nam, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của Dự án khoảng 4.069 tỷ đồng.

Thảo luận về nội dung này, ĐBQH Tạ Văn Hạ (Bạc Liêu) ủng hộ phương án bố trí một phần để thanh toán nợ giải phóng mặt bằng của dự án cao tốc Hải Phòng - Hà Nội nhưng nên cân nhắc con số hợp lý hơn.

Đồng tình, ĐBQH Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) khẳng định nên dành 4.000 tỷ đó cho dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: “Chúng ta đã kiểm định, giám sát, tính toán và khoanh khoản nợ này. Cứ để khoản nợ thì 1 năm chúng ta phải chi tiền lãi là 400 tỷ bởi lãi suất hiện nay là 9,10%".

Tương tự, các đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình), Bùi Thanh Tùng (Hải Phòng) cũng bày tỏ đồng tình với Tờ trình của Chính phủ là chi cho đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 4.069 tỷ.

Theo Tờ trình về phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép bố trí 4.069 tỷ đồng từ nguồn 10.000 tỷ đồng điều chỉnh giảm nguồn vốn các dự án quan trọng quốc gia để thanh toán nợ đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo Chính phủ, việc dành một phần vốn ngân sách trung ương từ nguồn 10.000 tỷ đồng để thanh toán nợ hỗ trợ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng (GPMB) cho dự án Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo cam kết trước đây của Chính phủ là khả thi, thuộc nghĩa vụ của ngân sách trung ương, phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội và nhằm triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về Đề án Tái cơ cấu Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

T.Bình