Lễ hội ở Việt Nam tốt, xấu ra sao?

23/02/2016 19:06

Con số 8.000 lễ hội chỉ là con số thống kê mang dấu ấn của thời kỳ đất nước chia nhiều làng xã.

lễ hội ở việt nam tốt, xấu ra sao?
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Nhà sử học Dương Trung Quốc: Lễ hội là yếu tố tích cực

Con số 8.000 lễ hội chỉ là con số thống kê mang dấu ấn của thời kỳ đất nước chia nhiều làng xã, mỗi làng xã có một thành hoàng làng, tập tục riêng. Giờ đây từ nhu cầu địa phương trở thành nhu cầu xã hội, từ lễ hội thành du lịch nên lễ hội khác rất nhiều.

Quyền làm lễ hội là quyền của mọi người. Người dân  sử dụng thời gian tiền bạc là của họ, như công chức, viên chức không đi trong giờ, có phép tắc hẳn hoi, chuyện đi lại đôi khi kích cầu nhu cầu xã hội. Lãng phí chỉ là không đáng đi người ta vẫn đi, lạm dụng vào các nguồn lực khác của xã hội, đốt vàng mã, tiền lẻ. Lễ hội là yếu tố tích cực, còn ta tổ chức kém, quản lý kém thì dẫn đến tiêu cực. Bây giờ cần tìm lại những lễ hội nào có giá trị để phát huy.

GS Trần Lâm Biền: Nhận thức về truyền thống bị tàn phai

Lễ hội làng ngày xưa diễn ra theo lối “trống làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào làng ấy thờ”. Bây giờ chúng ta phải thừa nhận lễ hội đem lại nguồn lợi vật chất, mang lại các nguồn thu lớn. Những chỗ ấy do nhận thức về truyền thống bị tàn phai, từ lễ hội chuyển sang chỉ có cúng, vái. Đền Bà Chúa kho giờ chỉ còn là chỗ cúng bái, chỗ xin xỏ, mất chất làng xã chuyển sang tính phục vụ cho những người ở khắp nơi mưu cầu lợi ích, thiếu cả nhận thức, đi để cầu may và chống lại hụt hẫng tinh thần của cá nhân.

Ông Phan Đình Tân, Người phát ngôn Bộ VH,TT&DL: Lễ hội cũng mang nguồn thu lớn cho đất nước

Lễ hội cũng mang nguồn thu lớn cho đất nước. Một khu du lịch tổ chức lễ hội tốt đóng góp rất lớn về kinh tế, ổn định chính trị an ninh, phát triển nghề nghiệp và giữ gìn bản sắc dân tộc, gắn bó cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam ở An Giang, hàng năm đóng góp hàng chục tỷ thậm chí hàng trăm tỷ đồng.

Số tiền đó, BTC lễ hội ngoài đóng thuế cho Nhà nước sẽ tổ chức, trùng tu tôn tạo, khai thác tiếp tục phát triển, tạo công ăn việc làm cho người dân, tiêu thụ sản phẩm cho người dân, thu hút một số bộ phận không có việc làm, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự xã hội.

Phạm Lý