Lễ kết nạp Đảng viên gắn với Hành trình “Non sông Việt Nam”

08/06/2016 14:48

PV GAS đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực cũng như khuyến khích việc chăm lo phát triển đảng viên mới...

Huỳnh Đỗ Thanh Khiết Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy CQĐH TCT