Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

03/02/2020 10:38

Sự kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội phối hợp tổ chức.

Keyword đầu tiên có dấu
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ

Đúng 9h00 sáng nay (ngày 3/2), Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Keyword đầu tiên có dấu
Trước khi diễn ra buổi lễ, các đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: TTXVN)

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện quan trọng nhằm ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc; giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao niềm tự hào về truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đây còn là dịp cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Keyword đầu tiên có dấu
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 3/2 (Ảnh: TTXVN)

Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải.

Keyword đầu tiên có dấu
Các đại biểu dự buổi lễ trọng thể

Tới dự buổi lễ còn có Thường trực, nguyên Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Uỷ viên Bộ Chính Trị; các đồng chí Bí thư TƯ Đảng, nguyên Bí thư TƯ Đảng; các đồng chí nguyên Chủ tich Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam; đồng chí Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Uỷ viên TƯ Đảng, nguyên Uỷ viên TƯ Đảng; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Quốc hội; các đồng chí đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị xã hội TƯ.

Các đồng chí Bí thư tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; các vị đại sứ, trưởng các tổ chức quốc tế, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội; các đồng chí đại diện lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động, các tướng lĩnh Ban liên lạc các chiến sỹ bị địch bắt, tù đày; các chí đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; các đồng chí Bí thư Đảng bộ trực thuộc Thành uỷ, đại diện các đoàn thể, chính trị xã hội, các Sở, ban, ngành, TP….

Đại biểu Đảng viên ưu tú, nhân sỹ, trí thức, tôn giáo, dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân, lực lượng vũ trang Thủ đô.

Trước khi bắt đầu buổi lễ, đoàn đại biểu Trung ương và TP Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, quận Ba Đình).

Keyword đầu tiên có dấu
Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Được Trung ương giao nhiệm vụ tổ chức, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Đề án số 27-ĐA/TU về tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về việc triển khai tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những nội dung, phần việc liên quan đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan trung ương hoàn thành, bảo đảm tổ chức lễ kỷ niệm trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, an toàn, có tính giáo dục cao; đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TƯ ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) và theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Việt Hòa