Lễ Nguyên đán trong Hoàng cung thời Nguyễn diễn ra thế nào?

03/02/2021 07:01

Lễ Tết Nguyên đán thời Nguyễn vừa được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức tái hiện tại sân Đại triều điện Thái Hòa - Đại Nội Huế.

Lễ Nguyên đán trong Hoàng cung thời Nguyễn diễn ra thế nào? 1

Lễ Nguyên đán thời Nguyễn được tái hiện bằng hình thức sân khấu hóa tại sân Đại triều điện Thái Hòa

Lễ Tết Nguyên đán thời Nguyễn được tái hiện tại sân Đại triều điện Thái Hòa dưới hình thức sân khấu hóa thực cảnh bằng thủ pháp đồng hiện.

Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, Nguyên đán là một nghi lễ triều hội của triều Nguyễn, tổ chức vào ngày Mùng 1 Tết với nghi thức thiết Đại triều ở điện Thái Hòa và thiết Thường triều ở điện Cần Chánh.

Đầu tiên là những nghi thức Đại triều ở sân Đại triều và điện Thái Hòa. Nhà vua xa giá từ điện Cần Chánh, ra Đại Cung Môn và lên điện Thái Hòa để thân hành chứng lễ… Trong buổi lễ, các quan sẽ dâng biểu chúc mừng nhà vua. Các quan truyền chỉ ban ân của vua trong dịp Nguyên đán với các nghi thức trang nghiêm… gắn với các tiết mục Đại nhạc, Tiểu nhạc.

Sau đó, vua đã rời khỏi điện Thái Hòa về lại điện Cần Chánh để tiếp tục các nghi thức Nguyên đán. Tại đây, các hoàng đệ và hoàng tử nhỏ tuổi, các thân công, hoàng tử sẽ lạy mừng vua. Tiếp đó là phần tuyên chỉ ban yến tiệc và thưởng Xuân của nhà vua… Cuối cùng là các cuộc yến tiệc do vua ban sẽ diễn ra ở điện Cần Chánh và Tả Vu, Hữu Vu, Tả Đãi Lậu Viện, Hữu Đãi Lậu Viện.

Lễ Nguyên đán trong Hoàng cung thời Nguyễn diễn ra thế nào? 2

Lễ Nguyên đán thời Nguyễn được tái hiện dưới hình thức sân khấu hóa thực cảnh bằng thủ pháp đồng hiện, 2 nội dung của cả 2 lễ đều được dàn dựng tại 1 địa điểm là điện Thái Hòa

“Lễ Nguyên đán thời Nguyễn được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tái hiện dưới hình thức sân khấu hóa thực cảnh bằng thủ pháp đồng hiện. Vì vậy, yếu tố dẫn chuyện có ý nghĩa vừa nối kết, vừa thuyết minh, diễn giải và dẫn dắt nội dung để định hướng cho người thưởng lãm”, ông Phan Phước Hải Trung cho hay.

Có nghĩa là toàn bộ 2 nội dung của cả 2 lễ đều được dàn dựng tại 1 địa điểm là điện Thái Hòa, vừa phù hợp với thực tế - vì không còn điện Cần Chánh, vừa phù hợp với việc phục vụ du lịch. Tái hiện này không phục dựng, phục hồi lễ Nguyên đán một cách nguyên bản vì nhiều điều kiện không cho phép cũng như không phù hợp yêu cầu thực tế.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, dưới hình thức sân khấu hóa thực cảnh, nghi lễ này được tái hiện nhằm phát huy cả di sản vật thể và phi vật thể, đồng thời giới thiệu về những nét đẹp truyền thống gắn với Tết cung đình thuở xưa, trên hết là tinh thần nhân văn của tiền nhân.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại buổi lễ:

Lễ Nguyên đán trong Hoàng cung thời Nguyễn diễn ra thế nào? 3

Quang cảnh buổi tái hiện Lễ Nguyên đán thời Nguyễn

Lễ Nguyên đán trong Hoàng cung thời Nguyễn diễn ra thế nào? 4

Những nghi thức Đại triều ở sân Đại triều và điện Thái Hòa

Lễ Nguyên đán trong Hoàng cung thời Nguyễn diễn ra thế nào? 5

Trong buổi lễ, các quan sẽ dâng biểu chúc mừng nhà vua

Lễ Nguyên đán trong Hoàng cung thời Nguyễn diễn ra thế nào? 6

Các quan truyền chỉ ban ân của vua trong dịp Nguyên đán với các nghi thức trang nghiêm

Lễ Nguyên đán trong Hoàng cung thời Nguyễn diễn ra thế nào? 7

Các tiết mục Đại nhạc, Tiểu nhạc được thể hiện theo các nghi thức trang nghiêm của buổi lễ

Lễ Nguyên đán trong Hoàng cung thời Nguyễn diễn ra thế nào? 8

Lễ Nguyên đán thời Nguyễn được tái hiện nhằm phát huy cả di sản vật thể và phi vật thể, đồng thời giới thiệu về những nét đẹp truyền thống gắn với Tết cung đình thuở xưa

Lễ Nguyên đán trong Hoàng cung thời Nguyễn diễn ra thế nào? 9

Sau nghi thức ở điện Thái Hòa

Lễ Nguyên đán trong Hoàng cung thời Nguyễn diễn ra thế nào? 10

... là nghi thức Nguyên đán tại điện Cần Chánh

Lễ Nguyên đán trong Hoàng cung thời Nguyễn diễn ra thế nào? 11

Quang cảnh rời điện Thái Hòa ra phía Ngọ Môn

Lễ Nguyên đán trong Hoàng cung thời Nguyễn diễn ra thế nào? 12

... đến điện Cần Chánh

Lễ Nguyên đán trong Hoàng cung thời Nguyễn diễn ra thế nào? 13

Tại điện Cần Chánh, các hoàng đệ và hoàng tử nhỏ tuổi, các thân công, hoàng tử sẽ lạy mừng vua

Lễ Nguyên đán trong Hoàng cung thời Nguyễn diễn ra thế nào? 14

Tiếp đó là phần tuyên chỉ ban yến tiệc và thưởng xuân của nhà vua…

Duy Lợi