Lễ Quốc khánh 2/9: Nguồn gốc, ý nghĩa, những điểm du lịch thú vị