Lịch học trên truyền hình của học sinh Hà Nội từ 27/4-2/5

24/04/2020 20:58

Chi tiết lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình của Hà Nội từ ngày 27/4 đến 2/5/2020.

Chương trình dạy học trên truyền hình đang được phát sóng trên hai kênh của Đài PT&TH Hà Nội.

Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình dạy học trên truyền hình.

Đối với lớp 4,5 gồm các môn Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh. Lớp 6,7,8,9 gồm các môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.

Ở cấp THPT, lớp 10,11 gồm các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Lớp 12 gồm các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Tiếng Anh.

Dưới đây là lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình trên kênh 1, kênh 2, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tuần từ ngày 27/4/2020 đến ngày 2/5/2020:

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các Phòng GD&ĐT, các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX thông báo kịp thời tới cán bộ, giáo viên, học sinh về lịch phát sóng chương trình.

Biển Ngọc