Liên Bộ Tài chính và Công thương tính nhầm giá xăng?

28/09/2016 11:16

Petrolimex vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính và Bộ Công thương về việc tính nhầm giá xăng dầu

liên bộ tài chính và công thương tính nhầm giá xăng?

Liên Bộ tính nhầm giá xăng, người tiêu dùng được lợi. Ảnh minh họa

Petrolimex vừa có văn bản số 0953 gửi Bộ Tài chính và Bộ Công thương báo cáo về việc tính nhầm giá cơ sở dẫn tới tính thiếu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với mặt hàng xăng dầu.

Theo văn bản trên, Petrolimex cho biết, trong 3 kỳ điều hành giá xăng dầu kể từ 1/7 đến 18/8, Liên Bộ Công Thương - Tài chính vẫn tính giá cơ sở theo công thức cũ tại Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu. Theo Nghị định này, thuế tiêu thụ đặc biệt của mặt hàng xăng được tính trên cơ sở giá tính thuế là tổng giá CIF cộng với thuế nhập khẩu nhân với thuế suất thuế TTĐB.

Nhưng từ 1/7 trở đi, Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn các điều sửa đổi về thuế có hiệu lực, giá tính thuế của mặt hàng xăng đã tăng lên, gồm tổng của giá CIF cộng thuế nhập khẩu và các khoản chi phí kinh doanh định mức, mức trích Quỹ bình ổn và cả lợi nhuận định mức cho doanh nghiệp nhân với mức thuế suất thuế TTĐB.

Theo cách tính mới này, giá tính thuế tăng cao sẽ kéo theo thuế tiêu thụ đặc biệt cũng tăng lên.

Tính toán của Petrolimex cho biết, giá cơ sở của mặt hàng xăng dầu trong ba kỳ điều hành giá trên thiếu một khoản 185 đồng/lít. Trong đó, thuế TTĐB bị thiếu là 165 đồng/lít và thuế giá trị gia tăng bị thiếu là 17 đồng/lít.

Với nhầm lẫn của Liên Bộ, trong ba kỳ điều hành nói trên, người tiêu dùng là đối tượng được hưởng lợi do giá bán lẻ giảm sâu hơn vì thiếu khoản thuế TTĐB như đề cập ở trên.

Đơn cử như trong đợt điều hành giá vào ngày 5/7, giá xăng giảm 200 đồng/lít; ngày 20/7, giá xăng giảm 665 đồng/lít; ngày 4/8, giá xăng giảm 600 đồng/lít. Còn nếu tính đúng, tính đủ như Nghị định 100 thì mức giảm giá sẽ ít hơn.

Ngược lại, các doanh nghiệp có nguy cơ chịu thiệt bởi giá bán lẻ không tính nhưng cơ quan thuế sẽ vẫn thu theo Nghị định 100 từ 1/7.

Theo kiến nghị của Petrolimex, để “sửa sai” Liên bộ tính toán, công bố giá cơ sở mặt hàng xăng dầu tại chu kỳ điều chỉnh giá tới (gày 19/8)theo công thức mới để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Petrolimex cũng kiến nghị cho phép các thương nhân đầu mối khi áp dụng Nghị định 100 từ 1/7 cho đến khi điều chỉnh giá cơ sở theo công thức mới hoặc là kê khai, nộp thuê TTĐB theo cách cũ hoặc lấy từ nguồn Quy Bình ổn giá để nộp thuế TTĐB theo Nghị định 100.

C.Sơn