Liên danh Đèo Cả - 194 đầu tư cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo gần 9.000 tỷ

11/01/2021 09:09

Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Hải Thạch - 194 được chọn là nhà đầu tư dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo với tổng vốn đầu tư 8.925,48 tỷ đồng.

Liên danh Đèo Cả - 194 đầu tư cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo gần 9.000 tỷ 1

Hướng tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đi qua địa bàn 3 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hoà

Bộ GTVT vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo với tổng vốn đầu tư 8.925,48 tỷ đồng được đầu tư theo hình thức BOT. Đây là dự án thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020.

Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch - Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 194 đã được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Trong tổng vốn đầu tư 8.925,48 tỷ đồng, nguồn vốn nhà đầu tư là 3.786,20 tỷ đồng; phần Nhà nước tham gia trong dự án là 5.139,28 tỷ đồng, bao gồm vốn góp của Nhà nước (VGF) là 4.199,16 tỷ đồng; vốn hỗ trợ của Nhà nước thực hiện một số công việc thuộc trách nhiệm của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là 940,12 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án là 24 tháng, riêng hạng mục hầm Núi Vung là 30 tháng. Thời gian thu phí là 17 năm 0 tháng, 15 ngày.

Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư theo dự án thiết kế đã được điều chỉnh được phê duyệt là 9.620,02 tỷ đồng. Như vậy, Liên danh nhà đầu tư đã được lựa chọn với tổng vốn đầu tư giảm 694,57 tỷ đồng.

Bộ GTVT giao Ban Quản lý dự án 85 có trách nhiệm căn cứ kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ quy định của pháp luật.

Dự án PPP cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có chiều dài toàn tuyến 78,5km, quy mô 4 làn xe,. Tuyến đường đi qua địa bàn 3 tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Phan Tư