Liên doanh “các ông lớn” bảo hiểm ký hợp đồng bảo hiểm sức khỏe

06/01/2018 10:51

Liên doanh gồm 5 công ty bảo hiểm cùng ký kết hợp đồng bảo hiểm sức khỏe.

liên doanh “các ông lớn” bảo hiểm ký hợp đồng bảo hiểm sức khỏe

Liên doanh gồm 5 công ty bảo hiểm cùng ký kết hợp đồng bảo hiểm sức khỏe

Ngày 5/1 tại Hà Nội, liên doanh các công ty bảo hiểm gồm: Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã Ký kết Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe.

Theo nội dung ký kết, Chương trình bảo hiểm này được xây dựng dành riêng cho cán bộ công nhân viên cũng như người thân của CBCNV của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam với phạm vi bảo hiểm toàn diện trong việc chăm sóc, khám chữa bệnh, điều trị nội trú-ngoại trú, phẫu thuật cùng các quyền lợi bảo hiểm mở rộng khác liên quan đến phạm vi bảo hiểm, dịch vụ bảo lãnh tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh hàng đầu Việt Nam và khu vực; cũng như cam kết về chất lượng, thời gian bảo lãnh, giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Với sự hợp tác liên doanh này, liên doanh các nhà bảo hiểm kỳ vọng đây sẽ là tiền đề để mở ra các kế hoạch khác để đem đến kết quả phát triển cho thị trường bảo hiểm nói chung cũng như thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nói chung.

Hạ Lan