Link xem điểm thi THPT Quốc gia 2016 của 70 cụm Đại học

15/07/2016 14:15

Đường link xem điểm thi THPT Quốc gia 2016 của 70 cụm Đại học trên cả nước.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Đường link xem điểm thi THPT Quốc gia 2016 của 70 cụm Đại học trên cả nước.

Năm 2016, trên cả nước có 70 cụm thi THPT Quốc gia do trường Đại học chủ trì. Tính đến hiện tại, công tác chấm thi của nhiều cụm đã hoàn tất.

Hiện, trường ĐH Thủy lợi đã dự kiến công bố điểm thi THPT Quốc gia 2016 vào ngày mai (16/7). Nhiều trường ĐH khác cũng lên kế hoạch công bố điểm thi trước ngày 20/7.

Để nhanh chóng tra cứu điểm thi tại các cụm thi do trường ĐH chủ trì thì sinh có thể truy cập vào địa chỉ htps://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.

LINK 7 CỤM THI CÔNG BỐ ĐIỂM THI THPT 2016 VÀO SÁNG 19/7

Cụm thi số 1: ĐH Bách khoa Hà Nội (http://www.hust.edu.vn/web/vi/home)

Cụm thi số 2: ĐH Sư phạm Hà Nội (http://hnue.edu.vn/)

Cụm thi số 3: ĐH Thủy lợi (http://www.tlu.edu.vn/)

Cụm thi số 4: Học viện kĩ thuật quân sự (http://mta.edu.vn/)

Cụm thi số 5: ĐH Lâm nghiệp (http://www.vfu.edu.vn/Pages/default.aspx)

Cụm thi số 6: ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) (http://www.hcmut.edu.vn/vi)

Cụm thi số 7: ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) (http://www.hcmus.edu.vn/)

Cụm thi số 8: ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) (http://hcmussh.edu.vn/)

Cụm thi số 9: ĐH Sư phạm TP.HCM (http://www.hcmup.edu.vn/)

Cụm thi số 10: ĐH Hàng hải (http://www.vimaru.edu.vn/)

Cụm thi số 11: ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) (http://dhsptn.edu.vn/)

Cụm thi số 12: ĐH Kỹ thuật công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) (http://www.tnut.edu.vn/)

Cụm thi số 13: ĐH Nông lâm (ĐH Thái Nguyên) (http://tuaf.edu.vn/)

Cụm thi số 14: Học viện Ngân hàng (http://hvnh.edu.vn/)

Cụm thi số 15: ĐH Luật Hà Nội (http://www.hlu.edu.vn/)

Cụm thi số 16: ĐH Tân Trào (http://daihoctantrao.edu.vn/)

Cụm thi số 17: ĐH Xây dựng (http://nuce.edu.vn/)

Cụm thi số 18: ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) (http://us.tnu.edu.vn/)

Cụm thi số 19: ĐH Thái Nguyên (http://www.hvtc.edu.vn/)

Cụm thi số 20: Học viện Tài chính (http://www.hvtc.edu.vn/)

Cụm thi số 21: ĐH Tây Bắc (http://www.utb.edu.vn/)

Cụm thi số 22: ĐH Hùng Vương (http://www.hvu.edu.vn/)

Cụm thi số 23: ĐH Sư phạm Hà Nội 2 (http://www.hpu2.edu.vn/)

Cụm thi số 24: ĐH Ngoại thương (http://tintuc.daihocngoaithuong.edu.vn/vi/)

Cụm thi số 25: ĐH Kinh tế Quốc dân (https://www.neu.edu.vn/)

Cụm thi số 26: ĐH Giao thông vận tải (http://www.utc.edu.vn/)

Cụm thi số 27: Học viện Nông nghiệp Việt Nam (http://www1.vnua.edu.vn/)

Cụm thi số 28: ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên (http://www.utehy.edu.vn/)

Cụm thi số 29: ĐH Hải Phòng (http://dhhp.edu.vn/vi/trang-chu/)

Cụm thi số 30: ĐH Thương mại (http://www.vcu.edu.vn/vi/default.asp)

Cụm thi số 31: ĐH Công nghiệp Hà Nội (https://www.haui.edu.vn/vn)

Cụm thi số 32: ĐH Y Dược Thái Bình (http://tbump.edu.vn/)

Cụm thi số 33: ĐH Mỏ - Địa chất (http://www.humg.edu.vn/vi/)

Cụm thi số 34: ĐH Hồng Đức (http://www.hdu.edu.vn/)

Cụm thi số 35: ĐH Vinh (http://vinhuni.edu.vn/)

Cụm thi số 36: ĐH Sư phạm (ĐH Huế) (http://www.dhsphue.edu.vn/)

Cụm thi số 37: ĐH Khoa học (ĐH Huế) (http://www.husc.edu.vn/)

Cụm thi số 38: ĐH Kinh tế (ĐH Huế) (http://www.hce.edu.vn/)

Cụm thi số 39: ĐH Huế (http://hueuni.edu.vn/portal/vi/)

Cụm thi số 40: ĐH Đà Nẵng (http://udn.vn/)

Cụm thi số 41: ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) (http://www.dut.udn.vn/)

Cụm thi số 42: ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) (http://ued.udn.vn/)

Cụm thi số 43: ĐH Quy Nhơn (http://www.qnu.edu.vn/secureprotection/)

Cụm thi số 44: ĐH Xây dựng miền Trung (http://muce.edu.vn/)

Cụm thi số 45: ĐH Nông Lâm TP.HCM (http://www.hcmuaf.edu.vn/)

Cụm thi số 46: ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) (http://ufl.udn.vn/vie/)

Cụm thi số 47: ĐH Tây Nguyên (http://www.ttn.edu.vn/tnu/)

Cụm thi số 48: ĐH Tài chính Marketting (http://ufm.edu.vn/)

Cụm thi số 49: ĐH Nha Trang (http://www.ntu.edu.vn/)

Cụm thi số 50: ĐH Giao thông vận tải (TP.HCM http://ut.edu.vn/)

Cụm thi số 51: ĐH Sư phạm Kĩ thuật TP.HCM (http://hcmute.edu.vn/)

Cụm thi số 52: ĐH Đà Lạt (http://www.dlu.edu.vn/)

Cụm thi số 53: ĐH Kinh tế TP.HCM (http://www.ueh.edu.vn/)

Cụm thi số 54: ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) (http://www.uel.edu.vn/)

Cụm thi số 55: ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (http://www.cntp.edu.vn/)

Cụm thi số 56: ĐH Công nghiệp TP.HCM (http://www.hui.edu.vn/)

Cụm thi số 57: ĐH Sài Gòn (http://www.sgu.edu.vn/index.php)

Cụm thi số 58: ĐH Đồng Tháp (http://www.dthu.edu.vn/)

Cụm thi số 59: Đại học An Giang (http://www.agu.edu.vn/)

Cụm thi số 60: ĐH Tôn Đức Thắng (http://www.tdt.edu.vn/)

Cụm thi số 61: ĐH Tiền Giang (http://www.tgu.edu.vn/)

Cụm thi số 62: ĐH Cần Thơ (https://www.ctu.edu.vn/)

Cụm thi số 63: ĐH Cần Thơ (https://www.ctu.edu.vn/)

Cụm thi số 64: ĐH Luật TP.HCM (http://www.hcmulaw.edu.vn/0

Cụm thi số 65: ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (http://www.vlute.edu.vn/)

Cụm thi số 66: ĐH Trà Vinh (http://www.tvu.edu.vn/)

Cụm thi số 67: ĐH Ngân hàng TP.HCM (http://buh.edu.vn/)

Cụm thi số 68: ĐH Cần Thơ (https://www.ctu.edu.vn/)

Cụm thi số 69: ĐH Kiên Giang (http://www.vnkgu.edu.vn/wps/portal)

Cụm thi số 70: ĐH Y Dược Cần Thơ (http://www.ctump.edu.vn/)

Xem thêm video:

 (Nguồn: VTC)

Di Linh