Lộ diện nhà đầu tư qua vòng sơ tuyển cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

20/03/2019 10:41

Trong 4 liên danh nhà đầu tư nộp hồ sơ dự sơ tuyển, chỉ có một liên danh đạt yêu cầu...

Lộ diện nhà đầu tư qua vòng sơ tuyển cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ 1
Liên danh nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời sơ tuyển dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ là Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620 - CIENCO6 - Công ty CP Đầu tư xây dựng 194 - Công ty Thi Sơn - Công ty Bắc Nam - CONICO 703 (Ảnh minh họa)

Thông tin từ Ban QLDA Thăng Long cho biết, dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đã thực hiện xong bước sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư.

Theo đó, trong 4 liên danh tham gia sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, chỉ có một liên danh nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời sơ tuyển là: Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620 - CIENCO6 - Công ty CP Đầu tư xây dựng 194 - Công ty Thi Sơn - Công ty Bắc Nam - CONICO 703.

Đại diện Ban QLDA Thăng Long cho biết, hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định 663 ngày 3/4/2018. Trong vòng 1 tháng bán hồ sơ mời sơ tuyển (16/4 - 16/5/2018) đã có 11 nhà đầu tư quan tâm, mua hồ sơ mời sơ tuyển.

Thời gian mở hồ sơ dự sơ tuyển lúc 9h ngày 16/5/2018, Ban QLDA Thăng Long đã nhận được hồ sơ nộp sơ tuyển của 4 nhà đầu tư đăng ký tham gia, gồm: Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn - Tập đoàn CIENCO4 - Công ty CP Bê tông Hà Thanh; Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620 - CIENCO6 - Công ty CP Đầu tư xây dựng 194 - Công ty Thi Sơn - Công ty Bắc Nam - CONICO 703; IDICO - CIENCO1; CRBC - CCCC - HORIZON INVEST.,JSC Joint Venture.

Tiếp đến, Ban QLDA Thăng Long đã tổ chức đánh giá, lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển và trình Bộ GTVT kết quả danh sách rút ngắn. Cụ thể, hai liên danh nhà đầu tư: Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620 - CIENCO6 - Công ty CP Đầu tư xây dựng 194 - Công ty Thi Sơn - Công ty Bắc Nam - CONICO 703 và liên danh IDICO - CIENCO1 được xếp hạng và đề nghị vào danh sách ngắn.

Đến ngày 25/2/2019, sau khi thẩm định, Bộ GTVT đã có văn bản về kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Theo đó, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời sơ tuyển là: Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620 - CIENCO6 - Công ty CP Đầu tư xây dựng 194 - Công ty Thi Sơn - Công ty Bắc Nam - CONICO 703.

Được biết, dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT và phương án hỗ trợ bằng quyền thu phí dự án cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương tại Quyết định 463 ngày 21/3/2016. Trên cơ sở đó, ngày 28/8/2017, Bộ GTVT phê duyệt dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tại Quyết định 2591.

Dự án có chiều dài 23,6km, giai đoạn 1, phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m, tổng mức đầu tư khoảng 5.408 tỷ đồng. Trong đó, chi phí GPMB quy mô hoàn thiện 6 làn xe là 932 tỷ đồng (chưa bao gồm xây dựng nút giao hoàn chỉnh QL80); Nhà nước hỗ trợ bằng quyền thu phí cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương khoảng 4 năm 4 tháng kể từ tháng 9/2028.

Đến ngày 21/6/2017, Quốc hội ban hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (hiệu lực thi hành từ 1/1/2018), trong đó có những quy định mới về quản lý và khai thác tài sản công là kết cấu hạ tầng giao thông, việc tiếp tục sử dụng hỗ trợ của Nhà nước bằng quyền thu phí cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương không còn phù hợp.

Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc dừng hỗ trợ này tại Văn bản 11394 ngày 9/10/2018. Đồng thời, Bộ GTVT cũng đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc Nhà nước hỗ trợ bằng vốn ngân sách cho dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ khoảng 932 tỷ đồng.

Đình Quang