Lo sân bay quá tải, Đà Nẵng muốn xây thêm nhà ga mới

01/11/2018 13:57

Lượng hành khách qua CHK Đà Nẵng hiện nay đã sớm vượt công suất theo quy hoạch đến năm 2020...

Lo sân bay quá tải, Đà Nẵng muốn xây thêm nhà ga mới 1

Đà Nẵng muốn xây thêm nhà ga T3 để tránh tình trạng quá tải

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Bộ GTVT sớm bố trí vốn và thông qua đề cương quy hoạch Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Đà Nẵng do Cục hàng không Việt Nam đệ trình làm cơ sở lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng HKQT Đà Nẵng và sớm triển khai thực hiện dự án đầu tư nâng cấp nhà ga hành khách, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Bộ GTVT cho cơ chế ứng vốn của doanh nghiệp để thực hiện công tác quy hoạch (Ngân sách nhà nước hoàn trả lại sau) nếu ngân sách của Bộ GTVT chưa thể bố trí trong năm 2018.

UBND TP Đà Nẵng cho biết, theo quy hoạch dự kiến đến năm 2020 lượng hành khách thông qua CHKQT Đà Nẵng đạt 13 triệu hành khách/năm; lượng hàng hóa thông qua là 50.000 tấn; và đến năm 2030 là 28 triệu hành khách/năm, lượng hàng hóa là 200.000 tấn.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, du lịch thành phố phát triển mạnh, sản lượng khai thác năm 2018 hiện đã đạt 13,3 triệu hành khách/năm, đã sớm vượt công suất theo quy hoạch đến năm 2020. Đặc biệt, với tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương như hiện nay, tốc độ tăng trưởng hành khách qua CHKQT Đà Nẵng là rất lớn, dự báo từ 10-20%/năm.

Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, năng lực khai thác của cả 2 nhà ga T1, T2 sẽ không thể đáp ứng trong vài năm đến. Theo UBND TP Đà Nẵng, việc đầu tư nhà ga mới nhà ga hành khách T3 (công suất 10-15 triệu khách/năm) và nâng cấp cơ sở hạ tầng khác là yêu câu rất cần thiết và cấp bách.

Vĩnh Nhân