Loạt đố mẹo hack não sơ sảy là trả lời sai ngay

08/12/2019 16:55

Bộ câu đố cực dễ gây lú lẫn, vội vàng là sai ngay. Bạn hãy thử sức xem đúng bao nhiêu câu nhé!

Nắng ba năm tôi không bỏ bạn, mưa một ngày bạn đã bỏ tôi.

Hỏi là cái gì?

Cái bóng.

Cái gì ở giữa bầu trời và mặt đất?

Từ "và".

Ở xứ nọ có luật lệ rằng, ai muốn gặp nhà vua phải nói một câu. Nếu nói thật sẽ bị chém đầu, nếu nói dối sẽ bị treo cổ. Hỏi phải nói câu gì mới gặp được nhà vua?

"Tôi sẽ bị treo cổ".

Nếu câu này là thật thì hắn sẽ bị chém đầu. Nhưng nếu chém đầu thì thành nói dối và phải bị treo cổ.

Một cây lê có 2 cành, mỗi cành có 2 2 nhánh lớn, mỗi nhánh lớn có 2 nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhỏ có 2 cái lá, cạnh mỗi cái lá có 2 quả. Hỏi trên cây có bao nhiêu quả táo?

Không có quả nào, vì cây lê không mọc được quả táo.

Cái gì lúc lên lúc xuống nhưng không bao giờ chuyển động?

Con đường.

Cây gì càng để lâu càng thấp?

Cây nến.

Minh Châu