Loạt dự án hàng hải trăm tỷ đồng triển khai thế nào?

25/05/2022 13:35

Nhiều dự án đầu tư công các công trình hàng hải đang được triển khai và dần hoàn thành từng hạng mục.

Tin từ Cục Hàng hải VN, các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đang được cơ quan này tích cực triển khai.

Cụ thể, Dự án đóng mới 1 tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn hoạt động xa bờ được Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1448 ngày 4/8/2021. Cục Hàng hải VN đã phê duyệt dự án với nguồn vốn chuẩn bị đầu tư là 400,843 triệu đồng. Tới nay, Cục đã giải ngân nguồn vốn chuẩn bị đầu tư được 334 triệu đồng.

loạt dự án hàng hải trăm tỷ đồng triển khai thế nào?

Cục Hàng hải VN đã giải ngân nguồn vốn chuẩn bị đầu tư 334 triệu đồng cho dự án Đóng mới 1 tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn hoạt động xa bờ. Ảnh minh họa

Dự án hiện đã được bố trí nguồn vốn thực hiện đầu tư 128 tỷ đồng. Cục đang lựa chọn các đơn vị tư vấn QLDA, dự kiến ký hợp đồng trong tháng 5/2022. Đồng thời, công tác thẩm định, phê duyệt đề cương dự toán chi phí lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán đang được xúc tiến, dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2022.

Đối với Dự án đầu tư 2 tàu tiếp tế, kiểm tra trên biển khu vực Trường Sa, các đảo xa bờ khu vực phía Nam và các đảo xa bờ khu vực phía Bắc, Cục đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và đang thẩm định, phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn quản lý dự án. Dự án được giao vốn 112,99 tỷ.

Liên quan tới Dự án thiết lập Đài vệ tinh Cospas Sarsat thế hệ mới MEOLUT, Cục Hàng hải VN cũng đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự án được giao vốn 42,6 tỷ và đang được thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án, hoàn thành trong tháng 5/2022.

loạt dự án hàng hải trăm tỷ đồng triển khai thế nào?

Các đơn vị tư vấn đã triển khai thực hiện khảo sát địa hình, địa chất và lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng các đèn biển

Về Dự án đầu tư xây dựng các đèn biển Đá Lát, Tư Chính A, Tư Chính B, Phúc Nguyên, Mũi La Gàn, bãi cạn Cà Mau, Trường Sa Đông, Phan Vinh, Sậu Đông, Lạch Ghép, Lạch Quèn, Cửa Vạn, Hòn La, Cục đã có văn bản gửi Bộ Tư lệnh Hải quân, đề nghị hỗ trợ, chia sẻ thông tin về tài liệu kỹ thuật khảo sát địa hình, địa chất tại khu vực xây dựng các đèn biển Trường Sa cũng như thông tin phương án bảo vệ an ninh về người và phương tiện hoạt động trong quá trình thực hiện đầu tư dự án (do một số đèn biển có vị trí xây dựng nằm ở các đảo xa bờ, hiện do Bộ Tư lệnh Hải quân quản lý).

Được biết, phía Bộ Tư lệnh Hải quân đã có văn bản đề nghị điều chỉnh chuyển vị trí đèn biển tại nhà giàn Tư Chính B (DK1/14) sang nhà giàn Bãi Dinh (DK1/21) nhằm bảo đảm sự hợp lý về mật độ và khoảng cách giữa các đèn biển hiện có tại khu vực DK1; Điều chỉnh vị trí xây dựng đèn Đá Lát do có sự thay đổi quy hoạch mặt bằng; Bổ sung xây dựng đèn biển tại đảo Đá Lớn, Thuyền Chài và các nhà giàn còn lại tại khu vực DK1.

Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trên tại Quyết định số 138 ngày 24/1/2022. Cục Hàng hải VN cũng phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư với nguồn vốn 2,6 tỷ đồng. Đơn vị tư vấn đã bắt đầu triển khai thực hiện khảo sát địa hình, địa chất và lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

loạt dự án hàng hải trăm tỷ đồng triển khai thế nào?

Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải có nguồn vốn 320 triệu đồng

Với Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải có nguồn vốn chuẩn bị đầu tư 320 triệu đồng, Bộ GTVT đã có Quyết định về việc quy định phân cấp trong quản lý dự án công nghệ thông tin sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ GTVT quản lý.

Hiện nay, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông đã có văn bản thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí lập dự án.

Các Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư lập dự án cũng được Cục Hàng hải VN ban hành, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu chuẩn bị đầu tư dự án. Hiện, việc lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án đã được thực hiện.

Hồ An