Thứ Sáu, 24/01/2020 00:44:37 Hotline: 0901 514 799

Sao chỉ bắt phe vé?

Nhiều độc giả bày tỏ, bắt phe vé chỉ giải quyết bức xúc tạm thời, hãy bắt đúng người tuồn vé ra chợ đen...