Á hậu Ngọc Thảo bất ngờ xuất hiện trong danh sách Top 42 ứng cử viên sáng giá của cuộc bình chọn Miss Grand Slam - Hoa hậu của các Hoa hậu 2020
Á hậu Ngọc Thảo bất ngờ xuất hiện trong danh sách Top 42 ứng cử viên sáng giá của cuộc bình chọn Miss Grand Slam - Hoa hậu của các Hoa hậu 2020
Hiểu Đồng