Thời gian qua, Ngọc Thảo tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện trong mùa dịch như nấu phát cơm cho chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu...
Thời gian qua, Ngọc Thảo tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện trong mùa dịch như nấu phát cơm cho chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu...
Hiểu Đồng