Người đẹp sinh năm 2000 sở hữu số đo 3 vòng lần lượt là 85-63-92
Người đẹp sinh năm 2000 sở hữu số đo 3 vòng lần lượt là 85-63-92
Hiểu Đồng