Người đoạt danh hiệu Miss Grand Slam được coi là hoa hậu đẹp nhất trong tất cả các hoa hậu tham gia các cuộc thi sắc đẹp lớn của năm. Trước Ngọc Thảo, hoa hậu H'hen Niê từng lọt top 10 Miss Grand Slam 2019.
Người đoạt danh hiệu Miss Grand Slam được coi là hoa hậu đẹp nhất trong tất cả các hoa hậu tham gia các cuộc thi sắc đẹp lớn của năm. Trước Ngọc Thảo, hoa hậu H'hen Niê từng lọt top 10 Miss Grand Slam 2019.
Hiểu Đồng