Lũ vừa rút, Quảng Bình lại chuẩn bị ứng phó với bão số 7

16/10/2016 18:01

Dù nước lũ chưa rút hết, nhưng Quảng Bình đã lại phải chuẩn bị ứng phó với bão số 7.

Văn Thanh