Lựa chọn nhà thầu xây dựng, sửa chữa công trình đường sắt

23/05/2015 16:12

Bố trí vốn cho VNR để thực hiện và hoàn thành Dự án khôi phục cầu Long Biên giai đoạn 1 trong năm 2015.

lựa chọn nhà thầu xây dựng, sửa chữa công trình đường sắt
 

Cho phép các doanh nghiệp quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt và dự án sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt do VNR hoặc các doanh nghiệp thuộc VNR làm chủ đầu tư.

Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, sửa chữa công trình đường sắt và triển khai các dự án của VNR. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án bố trí vốn cho VNR để thực hiện và hoàn thành Dự án khôi phục cầu Long Biên giai đoạn 1 trong năm 2015; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư Dự án sửa chữa, gia cố các hạng mục công trình phòng, chống bão lụt bảo đảm ATGT đường sắt trong năm 2015.

Bình Minh